Skip to main content

Belangrijk om te weten

Op 1 maart 2009 verandert er het een en ander in de theorie. Er komt een onderdeel bij gevaarherkenning. Bij gevaarherkenning krijg je een foto te zien met steeds de volgende vragen: Remmen, gaslos, en niets doen. Je moet minstens 13 van de 25 gevaarherkenningsvragen goed hebben.

Praktijkexamen

Meenemen naar examen:

   Geldig Nederlands legitimatiebewijs

   Eigenverklaring ( gezondheidsverklaring)

Tussentijdse toets

Na ongeveer 2/3 deel van u totaal aantal lessen worden uw vorderingen door een examinator getest met een tussentijdsetoets.De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Tijdens deze toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en na afloop krijgt u advies over de onderdelen waaraan nog gewerkt moet worden. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het examen en om eventuele nervositeit weg te nemen . Bovendien kunt u tijdens de toets vijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen voor het examen . Uit onderzoek is gebleken dat de slagingskans door een tussentijdse toets met 20% kan toenemen.

Ook als u losse lessen volgt, kunt u er voor kiezen een tussentijdse toets af te leggen, gezien de voordelen die dit oplevert wordt aangeraden hiervan gebruik te maken.

Theoriecursus

Theorie-examen

Vanaf januari 2008 is het niet meer mogelijk om op de bonnefooi naar een theoriecentrum te gaan. Via de rijschool kan er een plaats voor je theorie-examen gereserveerd worden. Wij hebben hiervoor een directe verbinding met het CBR. Om een plaats voor jou te reserveren hebben we een kopie van je identiteitsbewijs nodig. De kosten van voor het theorie-examen moeten bij de reservering voldaan worden.

Van ons krijg je daarna een bewijs dat er een plaats voor je gereserveerd is.

Ook is het mogelijk om zelf een theorieplaats te reserveren.

Wijzigingen theorie Auto per 1 maart 2009
Op 1 maart 2009 verandert er het een en ander in de theorie.

Er komt een onderdeel bij:gevaarherkenning

Bij gevaarherkenning krijg je een foto te zien met steeds de volgende vragen:

– remmen:er is acuut gevaar
– gas los:er is wel latent gevaar, maar het is niet urgent, wel extra opletten
– niets doen:er is niets aan de hand

Bij het bekijken van de foto moet je extra letten op de binnenspiegel en op de snelheidsmeter. Let ook op een eventueel knipperlicht.

Je moet minstens 12 van de 25 gevaarherkenningsvragen goed hebben.

Voor de nodige informatie verwijzen wij naar de site van het CBR.

De theorie:

Het examen bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijgt u vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal moet invullen. U moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen.

Theorie- examen reservering

Heb je vragen? Klik hier!

Dan bellen wij je terug.

Autorijschool Heerlen